شاهکاری دیگه از شهرداری #شیراز 
+این ا‌گ فاجعه نیس پس چیه؟
داری رانندگی میک…

شاهکاری دیگه از شهرداری #شیراز +این ا‌گ فاجعه نیس پس چیه؟ داری رانندگی میک…


شاهکاری دیگه از شهرداری #شیراز 
+این ا‌گ فاجعه نیس پس چیه؟
داری رانندگی میک...

⛔️ شاهکاری دیگه از شهرداری #شیراز

+این ا‌گ فاجعه نیس پس چیه؟
داری رانندگی میکنی یهو خیابون دهن وا کنه بیفتی تو فاضلاب
#تهران
#مسعود_رجوی
#مریم_رجوی
#شیراز
#کرج
#سراوان_بلوچستان
#رشت
#بلوچستان
#کانون_شورشی
#هزار_کانون_شورشگر
#اهواز #محیط_زیست#خبر#خوزستان #اصفهان
#قزوین
#تبریز
#خرم_آباد
#مشهد
#کرمانشاه
#شهرویی
#بهبهان
#بیکاری
#فقر
#واکسن_معتبر_بخرید
#کرونا

 Source

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *