نجوای شبانه…
گر ز حال دل خبر داری بگو
ور نشانی مختصر داری بگو
مرگ را دانم؛ ول…

نجوای شبانه… گر ز حال دل خبر داری بگو ور نشانی مختصر داری بگو مرگ را دانم؛ ول…


نجوای شبانه...
گر ز حال دل خبر داری بگو
ور نشانی مختصر داری بگو
مرگ را دانم؛ ول...

نجوای شبانه…
گر ز حال دل خبر داری بگو
ور نشانی مختصر داری بگو

مرگ را دانم؛ ولی تا کوی دوست
راه اگر نزدیکتر داری بگو

ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است
ارغنون ساز فلک؛ رهزن اهل هنر است

چون از این غصه ننالیم
چون از این غصه ننالیم چرا نخروشیم
گل به جوش آمد و از می‌نزدیمش؛ آب‍‍ی
لاجرم؛ زآتش حرمان و هوس میجوشیم

حاف‍‍ظ؛ این حال عجب با که توان گ‍‍فت
با که توان گفت؛ که ما
بلبلانیم
بلبلانیم؛ که در موسم گل خاموشیم

@kakoshirazim
@a.r.naderifard
#kakoshirazim
#a.r.naderifard
#نجوای_شبانه #حافظ #حافظیه #حافظ_شیرازی #مولانا #مولوی #دل #خبر #کوی #دوست #ارغنون #ساز #فلک #اهل #هنر #غصه #گل #می #لاجرم #آبی #حرمان #هوس #بلبل #موسم #حیران #شیراز #استان_فارس

 Source

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *